No results.

MAPRAA

plateforme-mapra-art.org
2017 : Résonance Biennale de Lyon 121212mapraa.onlyart.tv/
2015: Résonance Biennale de Lyon : 888.onlyart.tv //2014 rvatelier-mapra-art.org I
2013 : La 12e Biennale de Lyon fait un FOCUS sur la MAPRA : 8.8.8.onlyart.tv
2012 : rhone-alpes.rendezvousalatelier-mapra.fr
LA WEB TV MAPRAA | Art contemporain Lyon Région Rhône-Alpes I mapra.onlyart.tv

SOPHIE LE HIRE et FANNY VANDECANDELAERE MAPRAA 2016

SOPHIE LE HIRE dessin installation
sophielehire.com

et FANNY VANDECANDELAERE Photographe Vidéo
fannyvandecandelaere.com

14 au 30 janvier 2016 - MAPRAA
plateforme-mapra-art.org